אופיס אדמין גירסה 2 - יש למה לחכות

(צפיה במסכי התוכנה בגירסה  2)

הגירסה תכלול בין השאר את המודולים הבאים

* עיצוב ממשק משתמש התואם את חלונות  7 ו אופיס 2010  (צפיה במסך)
* הוספת שדות רבים לכרטיס הלקוח + תמונת הלקוח  (צפיה במסך)
* הוספת שדות רבים למחירון + תמונת המוצר
* שמירת חשבונית וקבלה למסמך זמני (טיוטא)
* שיוך מסמך לפרוייקטים והפקת דוחות בהתאם
* פתיחת מספר מסכים בו זמנית על מנת לאפשר המשך עבודה עם התוכנה גם באמצע קליטת מסמכים
* יומן פגישות ותזכורות  (צפיה במסך)
* סליקת אשראי 
* הדפסת מסמך באנגלית
* חתימה אלקטרונית על מנת לשלוח מסמך מקור במייל
* דוח מקדמות מס
* דוח גיול חובות
* מסך חדש שירכז את כל נתוני העסק העיקריים (חובות, הכנסות, משימות פתוחות ועוד)
* נשמח אם תשלחו אלינו בקשות לתוספות ושיפורים.


מסך ראשי


כרטיס לקוח


דוח הכנסות והוצאותהגדרות חברה