דו"ח מע"מ למאי יוני 2013

לחצו כאן להורדת גירסת ניסוי  ללא הגבלת זמן וללא צורך בקוד רישום, פשוט להוריד להתקין ולהתחיל לעבוד

בעקבות שינוי המע"מ מ 17% ל 18% ב 02/06/2013, נעשה שינוי בדו"ח באתר של מע"מ ויש לדווח עבור ההכנסות החייבות ב 17 אחוז מע"מ בשדה נפרד והכנסות החייבות ב 18 אחוז מע"מ בשדה נפרד.
על מנת לעשות זאת יש להפיק דרך התוכנה 2 דו"חות מע"מ נפרדים כדי לדווח בהתאם לשדות החדשים וכן דו"ח שלישי לבדיקה ולהמשך מילוי הדו"ח באתר.
1. עבור התקופה מ 01/05/13 עד 01/06/13 שהמע"מ היה בערך של 17% .
2. עבור התקופה מ 02/06/13 עד 30/06/13 שהמע"מ היה בערך של 18% .
3. דו"ח לתקופה הכוללת לבדיקה ולהמשך מילויי הדו"ח באתר. לפיכך יש לפעול על פי ההוראות הבאות .

יש לפתוח את התשלום באינטרנט וכן את אופיס אדמין, ולמלא את השדות אחד לאחד.

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - תשלום באינטרנט


יש להפיק דו"ח על התקופה של מ 01/05/13 עד 01/06/13 .
יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח מע"מ תפריט ראשי

יש להזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  01/05/13 עד 01/06/13.
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח חדש מאי

מהדו"ח שקיבלנו נעתיק רק את השדה של עסקאות חייבות(ללא מע"מ) לדף התשלום, אלו העיסקאות של ה 17% מע"מ.

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח חדש מאי מילוי טופס

כעת יש להפיק דו"ח נוסף על התקופה של מ 02/06/13 עד 30/06/13
שוב יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.
ולהזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  02/06/13 עד 30/06/13
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח חדש יוני

מהדו"ח שקיבלנו נעתיק רק את השדה של עסקאות חייבות(ללא מע"מ) לדף התשלום, אלו העיסקאות של ה 18% מע"מ.

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח חדש יוני מילוי טופס

כעת יש להפיק דו"ח על התקופה הכוללת של מ 01/05/13 עד 30/06/13 .
שוב יש להכנס בתפריט ראשי ל דו"חות->דו"ח מע"מ.
ולהזין את התאריכים הרצויים לדו"ח,  01/05/13 עד 30/06/13 .
וללחוץ על דו"ח מע"מ מרוכז(מילוי טופס מע"מ).

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח כולל

מדו"ח זה נעתיק את השדות של עסקאות פטורות או בשיעור אפס, וכן מס תשומות(על ציוד ונכסים קבועים ועל תשומות אחרות).

דו"ח מע"מ לחודשים מאי יוני 2013 - דו"ח כולל מילוי טופס

יש לשים לב לפרטים הבאים:
1. יש לראות שכל השדות מולאו נכון.
2. יש לשים לב שהחישוב שבאתר זהה לחישוב שהתוכנה עשתה ז"א שהתשלום שעליכם לשלם למע"מ זהה בתוכנה ובאתר של מע"מ.