תקנון שימוש באתר

מבוא

אופיס אדמין הינה תוכנה לניהול עסק המותקנת על המחשב האישי של הלקוח
תוכנת אופיס אדמין רשומה כחוק ברשות המיסים, מספר אישור  188102

נוהל ביטול עסקה

קבלת החזר כספי תתאפשר רק לאחר הודעה כתובה למייל support@oadmin.co.il
תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי  10% מערכו בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, באם יהיו כאלה.

תמיכה טכנית

תמיכה במייל לתוכנת אופיס אדמין ניתנת ללקוחות אשר נמצאים בתקופת השירות (12 חודש מרגע הרכישה או חידוש הרשיון)

התחייבות לפרטיות

מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע האישי של המשתמשים לצרכים פנימיים בלבד
מפעיל האתר מתחייב כי כל מידע או פרט אחר לא ימסר לצד ג', אלא אם כן נדרש לעשות כן על דין.
מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מדיניות אספקה

התוכנה ניתנת להורדה מהאתר, רשיון לשימוש בתוכנה ישלח במייל לאחר התשלום, הרשיון מאפשר עבודה עם התוכנה לתקופה של 12 חודשים מרגע התשלום

הגבלת אחריות

המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.

התשלום עבור התוכנה לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על התוכנה של הספק או על קוד המקור של התוכנה בשום מצב


אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

לשאלות והבהרות ניתן לשלוח הודעה לטלפון 052-8755766
או לשלוח אלינו מייל דרך צרו קשר