מהי חשבונית פיקטיבית

לחצו כאן להורדת גירסת ניסוי  ללא הגבלת זמן וללא צורך בקוד רישום, פשוט להוריד להתקין ולהתחיל לעבוד

ניתן להגדיר חשבונית פיקטיבית כחשבונית שלא הוצאה על ידי עוסק מורשה, חשבונית שלא הוצאה בעקבות ביצוע עסקה החייבת במס וחשבונית שאינה כולל את הפרטים המחייבים שקבע שר האוצר.

חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שעומדת בניגוד לחוק בהינתן העובדה, כי מנפיק החשבונית לא היה כל צד בעסקה- לא סיפק מוצר או סחורה ולא נתן שירות. בהוצאת חשבונית כזאת מדובר במעשה מרמה שבו עוסקים מנכים תשומות מחשבוניות שאינן מגובות בעסקה כל שהיא או בשירות. חשבונית מס חייבת לשקף עסקה אמתית בין מי שנותן שירות או מוכר סחורה ובין מי שמקבל סחורה ומקבל שירות.

קיימת תקנה לניהול ספרים - תקנה 9א וסעיף 47 לחוק מע"מ- המחייבת לכלול בחשבונית את כל הפירוט הנדרש לשירות או לסחורה שסופקו.

הגדרה נוספת של חשבונית פיקטיבית היא חשבונית, אשר אף שבוצעה עסקה ממשית, אמתית, שכוללת את כל דרישות הסף ההכרחיות לחוקיות העסקה, עלולה להיחשב כפיקטיבית מאחר שנותן השירות או ספק הסחורה לא העבירו לשלטונות מס ערך מוסף את המס הקבוע בחוק על העסקה ולכן מי שמקבל את השירות או קונה את הסחורה לא יכול לנכות מס מהתשומות.

חשוב לציין, כי הנפקת חשבוניות-מס-פיקטיביות חשבונית מס פיקטיבית נחשבת לעבירה פלילית חמורה, אשר על מי שנתפס בה מושת עונש חמור.
רשויות המס עושות מלחמת חורמה על מעלימי המס ומקיימים מעקבים ובדיקות על בסיס קבוע על מנת לתפוס את המעלימים.

על מנת להימנע מקבלת חשבוניות פיקטיביות, העלולות לגרום קנסות ועונשים, אחרים חשוב להקפיד על הדברים הבאים:
1. לבדוק היטב ובקפידה האם שם המוכר או ספק השירות מופיע על החשבונית. העדר שם עלול לגרום לפסילת החשבונית.
2. לבדוק היטב ובקפידה כי החשבונית כוללת רישום מדויק ומלא של מה שנקנה או של השירות שניתן.
    העדר התאמה בין סוג השירות והפריטים שניתנו ובין הפירוט בחשבונית עלול להוות עילה לפסילת הספרים.
3. לבדוק היטב ובקפידה כי כמות הפריטים שסופו תואמת את מספרם הרשום בחשבונית,
    חוסר התאמה עלול לגרום לכך שהחשבונית תיחשב כחשבונית מנופחת, כלומר- פיקטיבית.
4. לבדוק היטב ובקפידה כי מי שרשום על החשבונית הוא מי שהעניק לכם את השירות או סיפק לכם את המוצר ולא מי מבני משפחתו. הדבר אסור.
5. גם קבלה אקראית, כגון קבלה שנותן לכם נהג מונית מאוסף קבלות שברשותו, דינה כדין חשבונית פיקטיבית.

לחצו כאן להורדת גירסת ניסוי  ללא הגבלת זמן וללא צורך בקוד רישום, פשוט להוריד להתקין ולהתחיל לעבוד

שילחו אלינו SMS לטלפון 052-8755766 או מייל
ניתן גם למלא טופס התעניינות בלינק הבא: טופס התעניינות
או לשלוח אלינו מייל דרך צרו קשר