הפקת דו"ח מסמכים?

צריכים לראות את כל המסמכים שנמצאים במערכת? המסמכים אותם הפקתם ללקוח מסוים? או רק את החשבוניות אותם הפקתם במערכת?
אופיס אדמין מאפשרת להציג את כל מסמכי המערכת בדוח אחד הנקרא דו"ח מסמכים.
כדי לקבל תוצאה מדויקת, אפשר לסנן את המסמכים מתאריך עד תאריך, לפי קטגורית המסמך – מכירה, רכש, טיוטה.
וכן לפי מספר אסמכתא, סכום המסמך, לפי לקוח או קבוצת לקוחות. לפי סוג המסמך – חשבונית מס, חשבונית מס / קבלה, חשבונית זיכוי ומסמכים מבוטלים.
כמו כן, אופיס אדמין מציעה מגוון רחב של דוחות: דוחות חשבונאיים: דו"ח חשבוניות, דו"ח קבלות, דו"ח מכירות, דו"ח מכירות מרוכז. דוחות ניהוליים: דו"ח מע"מ,  דו"ח תזרים מזומנים ועוד.

נוסף על כן ניתן לייצא, להדפיס ולהציג את הדוח ולהדפיס מדבקות.

על מנת להפיק דו"ח מסמכים יש ללחוץ בתפריט העליון על דוחות > דו"ח מסמכים.
דוח מסמכים מאפשר הצגת מסמכי המערכת על פי סינונים שונים: תאריך, שם לקוח, קטגורית המסמך – מכירה, רכש, טיוטה. וכן לפי סכום המסמך
וסוג המסמך – חשבונית מס, קבלה, חשבונית זיכוי וכו'. 
במקרה שבחרתם בסינון על פי מסמך (חשבונית מס, קבלה, חשבון עסקה וכו') יוצג בנתוני הדו"ח הסכום לפי המסמך שבחרתם.
סננו את הדוח לפי הצורך, לאחר מכן לחצו על אתר נתונים.
הדוח יציג את רשימת המסמכים שהופקו בתוכנה לפי בקשתכם.
לאחר איתור הנתונים ניתן לצפות במסמכים, להדפיס את הדו"ח, להפיק העתקי מסמכים ולייצא את הדו"ח לאקסל.

בלחיצה על V יוצגו גם המסמכים המבוטלים.
לאחר מכן יש ללחוץ על אתר נתונים.
בכל שלב תוכל לחזור לשדות סינון ולשנות הנתונים.
חשוב לזכור ללחוץ על "אתר נתונים" ולא על "נתוני הדו"ח מכיון שיוצגו הנתונים עם הסינון הראשון. בלחיצה על "אתר נתונים" יעודכנו הסינונים החדשים. 

לאחר שלחצתם על "אתר נתונים" תוכלו לראות את נתוני הדוח על פי הסינונים שהגדרתם.
המסמכים יופיעו בטור לפי סדר התאריך.
בלחיצה על החץ בכותרות של כל אחד מהשדות תוכלו לשנות את סדר המסמכים מהסוף להתחלה וכן להיפך. 

בנוסף ניתן להדפיס את הדוח, להציגו לפני הדפסה, לייצא לאקסל, להדפיס העתקים למסמכים ולהדפיס מדבקות.