איך מבטלים מסמכים?

ביטול מסמכים נדרש כאשר יש טעות כל שהיא בהפקת המסמך או כשיש צורך לעדכן את המסמך, כגון: במחיר, בכמות, שם הלקוח לו הפקתם את המסמך.
כדי לבטל מסמכים יש להיכנס לדף חשבון של הלקוח לעמוד על המסמך אותו מעוניינים לבטל וללחוץ לחיצה ימנית בעכבר וביטול מסמך.
לפי החוק לאחר ש חשבונית או קבלה וכו ' הופקה ונשמרה אין אפשרות לערוך בה שינויים.
במידה והמסמך הופק בטעות באחד מהנתונים ומעוניינים לבטלו יש להפיק מסמך נגדי המבטל אותו לפי הכללים.
אך כאשר מנסים לבטל מסמכים כגון חשבונית, קבלה, חשבונית קבלה ועוד מתקבלת ההודעה הבאה:

איך מבטלים חשבונית מס?

על מנת לבטל חשבונית מס יש להפיק מסמך נגדי הנקרא חשבונית מס זיכוי.
יש להזין בחשבונית זיכוי נתונים זהים למסמך אותו מעוניינים לבטל (סכומים חיוביים) והמסמך עצמו הוא שלילי.
בלשונית הערות רושמים איזה מסמך זה מבטל ואת סיבת הביטול.
את 2 המקורות של 2 המסמכים (המבטל והמבוטל) יש להצמיד ולשמור אצלכם.

להסבר נוסף על הפקת חשבונית מס זיכוי.

איך מבטלים קבלה?

על מנת לבטל קבלה יש להפיק קבלה שלילית ( קבלה רגילה עם סכום במינוס).
על הקבלה השלילית להיות זהה לזו שרוצים לבטל אך עם מינוס בסכום.
בלשונית הערות רושמים איזו קבלה היא מבטלת ואת סיבת הביטול.
את 2 המקורות של 2 הקבלות (המבטלת והמבוטלת) יש להצמיד ולשמור אצלכם.

להסבר נוסף על הפקת קבלה.

איך מבטלים חשבונית קבלה?

על מנת לבטל חשבונית מס קבלה יש להפיק 2 מסמכים מבטלים:
1. חשבונית מס זיכוי, לקבלת הסבר על הפקת חשבונית מס זיכוי לחץ כאן.
יש להזין בחשבונית זיכוי נתונים זהים לחלק של החשבונית שבמסמך אותו מעוניינים לבטל (סכומים חיוביים) והמסמך עצמו הוא שלילי.
2. קבלה שלילית ( קבלה רגילה עם סכום במינוס) לקבלת הסבר על הפקת קבלה לחץ כאן.
על הקבלה השלילית להיות זהה לחלק של הקבלה שבמסמך אותו מעוניינים לבטל אך עם מינוס בסכום.
בלשונית הערות רושמים איזה מסמך הם מבטלים ואת סיבת הביטול.
את 3 המקורות של 3 המסמכים (2 המבטלים והמבוטל) יש להצמיד ולשמור אצליכם.