איך מפיקים דו"ח מכירות מרוכז לפי שנה?

דו"ח מכירות מרוכז לפי שנה  מאפשר לבעל עסק לקבל תמונה ברורה על הקף המכירות שלו שנים.
בסינון לפי שנים , ניתן לראות את הקף המכירות עבור כל שנה ביחסיות לשאר השנים. 
כמו כן ניתן למקד את החיפוש עבור מוצר מסוים לשנה מסוימת, ע"י הכנסת קוד הפריט ולבחור ב"ריכוז נתונים על פי" לפי שנה. כך תוכלו לקבל את היקף המכירות שלכם לפריט שבחרתם לפי שנים.

כדי להפיק דו"ח מכירות מרוכז לפי שנה
יש ללחוץ בתפריט ראשי של אופיס אדמין יש ללחוץ על דו"חות > דו"ח מכירות מרוכז.
בשדה ריכוז נתונים בחרו באפשרות לפי שנה.
ניתן להוסיף סינונים נוספים, תאריך אסמכתא, קוד פריט ועוד.
לאחר מכן לחצו על אתר נתונים.

לאחר שהופיעו הנתונים ניתן לעשות איתם מספר פעולות כגון יצוא לאקסל והדפסה.