CRM ניהול קשרי לקוחות

הצטרפו לא מעט לקוחות ואתם מתחילים לאבד שליטה על ניהול מאגר הלקוחות שלכם, זה הזמן להכניס לעסק תוכנה לניהול לקוחות שתעשה לכם קצת סדר ותוריד מכם את המעקב אחר הלקוחות, תשלומים, חיובים, מכירות ועוד…

 

הוראת קבע בנקאית דרך מס"ב
הרשאה לחיוב מחזורי בהוראת קבע בנקאית לחיוב חודשי / תקופתי דרך תוכנת מס"ב

הוראת קבע באשראי
הרשאה לחיוב מחזורי של הלקוח / הצרכן בכרטיס אשראי לגביה לפי זמן קבוע.

הצמדה למדד ולמט"ח
המצדת החיוב למדד ולמט"ח.

ניהול חייבים
המצדת החיוב למדד ולמט"ח.